KAIZEN

Time to find your next home in San Vicente, Baguio, Benguet, Philippines

about KAIZEN

PAANO SUMALI?
Bumili lamang ng isang Package ng Produkto:
(Depende sa gusto mong simulan)
-BRONZE (Php 1,500) – 1 UBP Share, Php 2,250 Max UBP.
-SILVER (Php 4,500) – 3 Mga Pagbabahagi ng UBP, Php 6,975 Max
UBP.
-GOLD (Php 10,500) – 7 UBP Shares, Php 16,800 Max UBP.
-PLATINUM (Php 22,500) – 15 Mga Pagbabahagi ng UBP, Php 37,125
Max UBP.
-SAPPHIRE (Php 46,500) – 31 UBP Shares, Php 79,050 Max UBP.

Kaizen products

Address: San Vicente, Baguio, Benguet, Philippines
mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a review